توضیحات

غلطک در تمامی سایز ها برای خط نورد میلگرد، نبشی ، ناودانی ،تیرآهن به صورت خام و کار کرده موجود می باشد

غلطک خام:18 هزار تومان

غلطک کارکرده:12 هزار تومان