استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1487
استیل تکنیک
۲۰۰۰PF-5KVکد ۶۰۱۹ خازن سرامیکی دیسکی

توضیحات آگهی