استیل تکنیک
استیل تکنیک
۱۵۰۰ rpm کد۵۰۱۴ الکتروموتور سه فاز ۵/۵ کیلووات

توضیحات آگهی