نیازمندی ها

همکاران عزیز، در این قسمت از سامانه عزیزانی که قابلیت تأمین قطعات درخواستی را دارند می توانند توسط تماس با پشتیبانی آمادگی خودرا جهت تأمین اعلام بفرمایند.
لطفاً قیمت و مشخصات پیشنهادی را به پشتیبانی سامانه اطلاع دهید.