بهره برداری از خط تولید

یکی از خدمات قابل ارائه تیم های مجموعه ما بهره برداری از خطوط تولید می باشد.

جهت استفاده از مشاوره و ارتباط مؤثر با کارشناس مربوطه نیاز به اطلاعات مقدماتی زیر می باشد.

پر کردن قسمت های ستاره دار فرم درخواست الزامی می باشد.

پس از ارسال موفق درخواست، همکاران ما، حداکثر ظرف 48 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

فرم درخواست

تن بر ساعت
کشور و شهر