استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1552
استیل تکنیک
کد ۵۰۱۶ الکتروموتور سه فاز ۱۱ کیلووات

توضیحات آگهی