استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

فروش تجهیزات

ماشین آلات برش طولی ورق

از ضخامت ۰.۳ میلیمتر تا ۲ میلیمتر

عرض ۱۴۵۰ میلیمتر

حداکثر وزن کارگیر ۲۰ تن

حداقل قطر داخل ۴۸۰

حداکثر قطر خارج ۱۸۰۰

حداکثر سرعت برش ۷۰متر/دقیقه