استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1491
استیل تکنیک
۲۰۰۰PF-10KVکد ۶۰۱۸ خازن سرامیکی دیسکی

توضیحات آگهی