استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1850
استیل تکنیک
خازن ۲۴ و ۲۸ کیلو ولت کد ۶۰۰۰

توضیحات آگهی