استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1844
استیل تکنیک
خازن ۲۴ کیلو ولت ۷ میکرو فارادی کد ۶۰۰۲

توضیحات آگهی