استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1847
استیل تکنیک
خازن ۳۶ کیلو ولت ۱۳۰ نانو فاراد کد ۶۰۰۱

توضیحات آگهی