استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3468
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

گاردان قطر فلنچ ۳۲۰به طول ۱۵۶۰ + چهارشاخه گاردن

گاردان

گاردان ساچمه ای برای انتقال توانها و دورهای مختلف قابل ارائه می باشد.