استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3444
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

قطر فلنچ ۳۲۰ طول ۹۷۰