استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3448
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

قطر فلنچ ۳۶۰به طول ۳۱۰۰