استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

ماشین آلات دست دوم خط تولید لوله و پروفیل “۴

ساخت ایتالیا

محل نصب ترکیه، در حال کار (امکان بازدید)

پروفیل ۴۰×۴۰ – ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر

لوله قطر ۴۸ تا ۱۲۷ میلیمتر

ضخامت ۱ تا ۵ میلیمتر

طول لوله ۴ تا ۸ متر

طول کل خط ۵۵ متر

Ø۴۸-۱۳۹ MM LOW CARBON ERW TUBE MILL WITH COLD HI MILL – OCEVI
MANUFACTURER COMPANY : OCEVI-ITALY
WELDING SYYTEM: 500 KW BAFA TECH YEAR 2018
TUBE OD: 48-127 mm (using cold rolling)
48-139 mm (without using cold rolling)
INTRO HI MILL WIDTH 400 MM
FORM GROUP ROLL WIDTH 550 MM
ACCUMULATOR :YEAR 2018
MIN. OD :Ø ۴۸ MM
MAX. OD :Ø ۱۳۹ MM
PROFILE 40X40 MM – ۱۰۰X100 MM
MIN. THICKNESS :1.0 MM
MAX. THICKNESS :5.0 MM
MIN.- MAX. PIPE LENGTH :4-8 METER
FORM GROUP ROLL (SHAFT) DİAMETER Ø ۱۳۰ MM
CALİBER GROUP ROLL (SHAFT) DİAMETER Ø ۱۳۰ MM
FROM GROUP MOTOR 75 KW
CALIBER GROUP MOTOR 55 KW
TOTAL LINE POWER : 750 KW
POWER SUPPLY VOLTAGE :380V/3 PHASE /50 HZ
LINE DIRECTION :RIGHT TO LEFT
LOCATION: TURKEY
LINE LENGTH 55 METER
UNDER POWER AND OPERATING