استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

مشخصات زمین:۱۸۰۰۰متر زمین سه بر دارای آب و برق و گاز
دارای ۱۶۰۰ متر سوله
قسمت هاشور خورده در عکس زمین مورد نظر می باشد
مشخصات خط:
شامل کوره و ۹ عدد استند کامل(قفسه،گیربکس،همدور،والکترو موتور)
خط به صورت مجزا فروخته می شود