استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

گاردان چهار شاخه هزار خاری با قطر فلنچ ۲۸۰-۳۲۰-۳۶۰ در طول های مختلف