استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2199
استیل تکنیک
گیربکس دو محور ۱ به ۲/۵ کد ۱۰۱۲

توضیحات آگهی

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگبربد

گیربکس روسی نیست