استیل تکنیک
استیل تکنیک
گیربکس کاهنده و همدور سه محوره کوپل شده ساخت دماگ سوئد کد ۱۰۰۲

توضیحات آگهی