استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1525
استیل تکنیک
۱۰۰nf DC کد ۶۰۰۵ خازن دو مقره

توضیحات آگهی