استیل تکنیک
استیل تکنیک
۱۵۰۰ rpm کد۵۰۱۳ الکتروموتور سه فاز۷/۵ کیلووات

توضیحات آگهی