استیل تکنیک
استیل تکنیک
۱۵۰۰ rpm کد ۵۰۱۲ الکترو موتور سه فاز۱۱ کیلو وات

توضیحات آگهی