استیل تکنیک
استیل تکنیک
۱۵۰۰ rpm کد ۵۰۰۶ الکتروموتور سه فاز۱۵ کیلووات

توضیحات آگهی