استیل تکنیک
استیل تکنیک
۱۵۰۰ rpm کد ۵۰۰۵الکترو موتور سه فاز۱۸/۵ کیلو وات

توضیحات آگهی