استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1531
استیل تکنیک
۳۰۰۰pf-5000pf-6000pf-10000pf کد ۶۰۰۳ خازن دیسکی

توضیحات آگهی