استیل تکنیک
استیل تکنیک
۲۴KV-10nfکد ۶۰۱۳ خازن آند(سروته روغنی) بدنه تفلون نسوز

توضیحات آگهی