استیل تکنیک
استیل تکنیک
۲۴KV-30nfکد ۶۰۱۱ خازن آند(سروته روغنی) بدنه تفلون نسوز

توضیحات آگهی