استیل تکنیک
استیل تکنیک
۲۴KV-40nfکد ۶۰۱۰ خازن آند(سروته روغنی) بدنه تفلون نسوز

توضیحات آگهی