استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1498
استیل تکنیک
۳۰۰۰PF-10KVکد ۶۰۱۴ خازن سرامیکی دیسکی

توضیحات آگهی