استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1522
استیل تکنیک
۴µF DC کد ۶۰۰۶ خازن دو مقره

توضیحات آگهی