استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1513
استیل تکنیک
۷µF DC کد ۶۰۰۷ خازن دو مقره

توضیحات آگهی