استیل تکنیک
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

 

خط نورد گرم مقاطع

تجهیزات کامل

در حال حاضر با کالیبراسیون موجود ناودانی ۸ با وزن های مختلف را میتوان تولید کرد

در صورت نیاز به تولید مقاطع دیگر مانند نبشی ، و سایزهای دیگر ناودانی کالیبراسیون جدید باید بر روی غلتکها اجرا شود

ظرفیت تولید این خط در سایزهای ریز ۴ تن و در سایزهای بالا ۵ تن میباشد

Billet : 125 x 125

Capacity : 4-5 ton/h

The Product is currently : UPN 80

UNP 60 – 65 – 80 – 100

Angle 60 – 70 – 80

INP 80

Price with installation: six hundred thousand US dollars