استیل تکنیک

مقالات - استیل تکنیک

سیستم جامع اتوماسیون در کوره های پیش گرم خطوط تولید فولاد

مقدمه:با پیشرفت تکنولوژی و تکنیک های طراحی مدرن، راه حل های به تصویب رسیده برای کنترل پیچیده تر وهمه جانبهاجزاء کنترلی کوره های پیشگرم می تواند جان تازه ای به سایت های قدیمی بدهد، یکی از پیشرفت های اعمال شده بهکوره های قدیمی تر برای افزایش راندمان، استفاده از سیستم جامع اتوماسیون میباشد.به اختصار دو […]

فولاد چیست؟

فولاد چیست ؟ آلیاژهای آهن – کربن به همراه مقادیر جزیی از برخی عناصر دیگر مانند منگنز، سیلیسیوم و … ، (Steel) فولاد بوده که درصد کربن آنها می تواند بین ۰.۰۲۵ تا ۲ متغیر باشد. این گروه از مواد، به علت داشتن خواص متالورژیکی مناسب، کاربردهای بسیاری در صنعت دارند. آهن خالص بسیار نرم […]