استیل تکنیک
استیل تکنیک

یکی از خدمات قابل ارائه تیم های فنی سامانه، نصب و راه اندازی خطوط تولید می باشد.

جهت استفاده از مشاوره و ارتباط مؤثر با کارشناس مربوطه نیاز به اطلاعات مقدماتی زیر میباشد.

پر کردن قسمت های ستاره دار فرم درخواست الزامی می باشد. 

پس از ارسال موفق درخواست، همکاران ما، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.