استیل تکنیک
تماس بگیرید
شماره آگهی: 7289
استیل تکنیک

توضیحات آگهی

Hot Metal Detector
24V-DC
PNP-NO
قیمت : $۲۶۵